Stále sa u nás niečo deje

Referencie

Upgrade OS AIX a VIOS

okt 2020 — 10149 zobrazení

Konsolidácia e-mailových služieb

apr 2020 — 10537 zobrazení

Upgrade Exchange

apr 2020 — 10371 zobrazení

Softvérový balík pre podporu prevádzky

apr 2020 — 10309 zobrazení

Upgrade monitorovacieho nástroja

apr 2020 — 10585 zobrazení

Zabezpečenie prevádzky IS a jeho rozvoj

apr 2020 — 10170 zobrazení

Obnova a aktualizácia VMware

apr 2020 — 10597 zobrazení

Dodávka centrálneho úložiska údajov

apr 2020 — 10229 zobrazení

Rozšírenie HW infraštruktúry

apr 2020 — 10304 zobrazení

Podpora zálohovania a monitoringu

apr 2020 — 10518 zobrazení

Dodávka HW infraštruktúry

apr 2020 — 10059 zobrazení

Nové prostredie pre IS IFS

apr 2020 — 10166 zobrazení

Zabezpečenie HW a SW podpory

apr 2020 — 10463 zobrazení