Pripravte sa na prechod na SAP S/4 HANA


Prečítajte si, o čom bola naša konferencia Pripravte sa na prechod na SAP S/4 HANA, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s IBM, Tory Consulting a Hospodárskymi novinami.


„Do IDC Holdingu chodím rád. Na stretnutiach máme pripravené sladké občerstvenie a príjemná vôňa čokolády v celom areáli fabriky je úžasná,“ začal s odľahčením náročnej témy Martin Nemeček, technický špecialista z IBM Slovensko. Práve IDC bolo totiž použité ako príklad z praxe v rámci prechodu spoločnosti na nový systém plánovania podnikových zdrojov, teda ERP.
Tieto systémy umožňujú riadenie širokého poľa aktivít. Vďaka ich správnemu využitiu dokáže firma znižovať náklady a tiež zefektívňovať procesy. Nie sú žiadnou novou témou a sú štandardom, cez ktorý väčšie spoločnosti riadia výrobu, predaje, nákupy, logistiku či plánujú. Najrozšírenejším ERP systémom na Slovensku je práve SAP. Ten však svoje staršie verzie prestane od roku 2027 podporovať, preto nastáva pre firmy potreba prechodu na novší SAP S/4HANA.
 

Požiadavky na infraštruktúru

Kráľ slovenských sladkostí mal hneď niekoľko požiadaviek, ktoré od novinky očakával. Podmienkou bolo využitie niektorých častí súčasnej infraštruktúry, tiež chcel zachovať využitie existujúcich softvérových licencií. Do toho treba zarátať aj udržanie trojzmennej prevádzky podniku, zálohovanie dát
a v neposlednom rade svoju váhu mala i cena. Zároveň treba dávať pozor, aby celá realizácia prebehla v relatívne rýchlom čase a aby nevznikli problémy na existujúcej prevádzke. Produkcia horaliek sa jednoducho nemôže zaseknúť. Toto všetko dokáže šikovný systém zabezpečiť.
„Celé prostredie tiež monitorujeme, aby nedochádzalo k neočakávaným výpadkom,“ vysvetľoval podrobnosti Martin Slovák, projektový manažér z eGroup Solutions, ktorý mal na starosti prechod IDC Holdingu na SAP S/4HANA. „Dokážeme aj predikovať, teda ak by mal nastať nejaký výpadok, vieme o ňom skôr, ako nastane. Zabezpečíme tak kontinuitu služieb.“ eGroup je partnerom IT oddelení rôznych firiem už 17 rokov a ponúka spoľahlivé technológie, služby a prevádzku.

Päť hlavných benefitov

Prínosov, ktoré S/4HANA ponúka, je pritom hneď niekoľko. Je to samotná rýchlosť systému, ktorá súvisí s hardvérovou aj softvérovou časťou. Skrátka, dáta sa rýchlejšie spracúvajú a zabezpečujú rýchlu odozvu transakcií a procesov.
Ďalším prínosom je zjednodušenie. To prichádza v rámci viacerých úrovní. Je to zjednodušenie databáz i práce pre vývojárov. K dispozícii sú tu nové štandardné funkcionality, ktoré neboli v pôvodných verziách. Zákazník má tak možnosť využívať ich bez toho, aby si ich dal vyvíjať.
Ďalším plusom je produktivita. „Práve SAP Fiori zabezpečilo, že naši manažéri sú ochotní pracovať v SAP-e. Prinieslo to flexibilitu do procesov spracovania,“ hovorí Milan Turcár, IT projektový manažér v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Keďže pracujete v novom používateľsky prívetivom prostredí, zvýši sa produktivita používateľa i vývojára. Je modernejšie, sú tu k dispozícii funkcionality, ktoré umožňujú nastavenie automatických procesov. To odbúrava zbytočnú prácu.
Prínosom je aj integrovaný reporting. Doteraz sa naň používal modulový prístup. „Každý pracoval na svojom piesočku, teda na module logistiky
či na module financií. Procesy boli sčasti prepojené, ale z pohľadu reportingu chýbali dáta, ktoré by boli naozaj zo všetkých oblastí,“ vysvetľuje problematiku Jozef Bačinský z Tory Consulting. To sa však mení v novej verzii. Firma totiž potrebuje získavať informácie zo všetkých súvisiacich oblastí, čiže modulov. Práve na to slúži integrovaný reporting.
Posledným prínosom je digitalizácia, teda odbúranie papierov. Ochota našich manažérov pracovať priamo v SAP-e bola nižšia.

Nepodceňte výber partnerov

K správnej funkcii ERP systému potrebuje podnik spoľahlivú platformu, na ktorej pobeží.
„Prechod na S/4HANA je pomerne mystický. Veľa spoločností, integrátorov a dodávateľov zjednodušuje problém, že infraštruktúra je zložitá, je to drahé, vyžaduje si to veľa špecifických rekvizít. IBM však umožňuje túto infraštruktúru výrazne zjednodušiť. Chceme rozptýliť obavy, ktoré panujú z prechodu,“ vysvetľuje Michael Souček, skúsený IT architekt z IBM Česká republika.
IBM Power Systems je certifikovanou platformou pre HANA už od roku 2015 a používa ho viac ako päťtisíc klientov po celom svete. Je preto dobré využívať osvedčené spojenia.

ANKETKA

Hlavný dôvod na prechod na SAP S/4HANA?/Prečo prejsť na SAP S/4HANA?

Poskytuje výrazné zjednodušenie a zrýchlenie procesov. (Michael Souček, IT architekt, IBM Česká republika)

Poskytuje prepojenie jednotlivých SAP modulov do jednej analytickej platformy. (Martin Nemeček, technický špecialista, IBM Slovensko)

Pomôže s optimalizáciou, so zrýchlením procesov, skvalitnením služieb firmy. (Martin Slovák, projektový manažér, eGroup Solutions)

Myslím si, že SAP je veľmi perspektívne riešenie a otvára možnosti do budúcnosti. (Szabolcs Horváth, riaditeľ IT oddelenia, I.D.C. Holding)

Prechod znamená nielen technický upgrade, ale firmy si optimalizujú aj svoje procesy. Upracú si, prejdú do nového prostredia. (Jozef Bačinský, Tory Consulting)

Vďaka inováciám od SAP môže každá spoločnosť napredovať a zvýšiť efektivitu spracovania procesov, a preto nie je potrebné čakať. (Milan Turcár, IT projektový manažér, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia)

 

Zdroj: HNONLINE.sk

Čítať článok


Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk